maandag 22 december 2008

Tutorial Flash Hartslag

Hier gaan we een hartslag meter maken in flash. Om de afbeeldingen beter te bekijken moet je er een keer op klikken om ze groter te zien.

Open een nieuw bestand in flash. Geef je document de volgende instellingen:

Kies nu de Line Tool (N) en verander de stroke color naar #00CC00 en de verf emmer laat je leeg.

Ik neem aan dat je wel eens een hartslag van een meter gezien hebt, deze moet je op het zwarte veld tekenen. Dit ziet er dan ongeveer zo uit:

Maak nu een tweede layer aan, boven op de layer met de hartslag. En blokkeer nu de layer met de hartslag.

Maak in de nieuwe layer een zwarte rechthoek zonder stroke. Doe dit met de rechthoek tool. Selecteer nu de rechthoek en ga naar Modify>Convert to symbol (F8) en maak van de rechthoek een movie clip.

Nu gaan we keyframes aanbrengen in de tijd lijn po frame 40,41 en 80. Ga nu naar de hartslag layer en maak hier een keyframe op frame 80

Ga nu weer naar de layer boven de hartslag, zorg dat je op frame 40 staat. Selecteer de zwarte movie clip en schuif deze naar helemaal rechts met de pijl toetsen, totdat hij naast de hartslag staat

Ga nu op frame 41 staan en beweeg de afbeeling naar de linker kant van het bestand.

Maak nu een motion tween tussen frame 1 tot 40 en tussen frame 41 tot 80. Dit doe je door met de rechter muisknop ergens tussen deze getallen op de tijdlijn te klikken en motion tween te selecteren.

Nu is je hartslag klaar. Duw op CTRL+ENTER om de movie te testen.

Tutorial Flash regendruppels

In deze tutorial leer je hoe je makkelijk een regen effext maakt met het gebruik van actionscript.

Maak een nieuw bestand in Flash (let op: het moet wel Actionscript 2.0 zijn, anders krijg je errors), maak de achtergrond van het document zwart.

Ga nu naar Insert>New Symbol

Geef deze de naam circleclip, type movieclip, en klik op advanced, en klik op Export for actionscripy en klik op OK

Selecteer nu de rechthoek Tool, zorg dat de color stroke uitstaat. Voor de andere kleur ga je naar windows > Color (SHIFT+F9) en selecteer Radical,

Klik nu op Gradient Transform (F), sleep nu de gradient transform tool zo totdat hij uiziet zoals de onderstaande afbeelding

Daanra moet het er zo uitzien:

Klik nu op met de selection tool op de regendruppel en geef de properties options de volgende afbeeldingen:

Ga nu terug naar Scene 1, doe dit door op scene1 te klikken

Klik nu op de eerste frame en duw op de toets F9, nu krijg je het actionscript paneel. Plak hier de volgende code in: Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Met deze code kun je de snelheid en de hoeveelheid van de regendruppels bepalen

vrijdag 19 december 2008

Tutorial Flash Bewegende bloem

Hier gaan we een bewegende bloem maken. Van rondje naar bloem en weer terug. Klik op afbeeldingen om ze groter te bekijken

Open een nieuw bestand in Flash.

Selecteer nu de Oval Tool. Zorg dat de de outline color uitstaat. Voor dit voorbeeld heb ik de kleur blauw gebruikt, dit kan je natuurlijk naar eigen smaak aanpassen. Hou nu de SHIFT toets ingeduwd en maak een rondje van ongeveer 100 x 100 pixels.

Maak nu een keyframe in frame 40. Doe dit door met je rechtermuisknop op frame 40 en kies Insert frame.

Maak nu een Tween Motion door met de rechtermuis ergens tussen fram 1 en 40 te klikken en te kiezen voor tween motion.

Nu maak je weer een insert keyframe bij frame 20, dit doe je het zelfde zoals je het bij frame 40 hebt gedaan.

Pak nu de Selection tool, zorg ervoor dat de cirkel niet geselecteerd is, doe dit eventueel door buiten de cirkel te klikken, mocht deze toch selecteerd zijn.

Hou nu de CTRL Toets ingeduwd en klik met de muis boven in de cirkel en sleep deze naar onder tot ongeveer naar het midden van de cirkel.

Doe dit dit op vier verschillende plaatsen van de cirkel om de 1/4 van de cirkel, tot dat je een soort bloem krijgt.

Duw nu op CTRL+ENTER om het resultaat te bekijken.

Tutorial Flash Gloeiend effect

Hier leer je hoe je een bolletje kan laten opgloeien. Klik op de afbeeldingen om ze groter te bekijken.

Open een nieuw bestand in Flash. Ga naar Modify > Document (CTRL+J). En geef deze de volgende instellingen:

Selecteer de Oval tool (O). Zorg dat deze als volgt ingesteld staat:

Hou nu de SHIFT toets ingedrukt en maak een cirkel met de Oval tool. Maak deze ongeveer 100 x 100 pixels.
Selecteer nu weer de Oval tool (O) en ga nu naar de properties opties (CTRL+F3) en geef deze de volgende instellingen:

Maak nu een kleinere dan de vorige cirkel, doe het buiten het vlak (dus buiten het bestand).

Nu gaan we we van deze cirkel 3/4 weg knippen, zodat er 1/4 over blijft die je in de rode cirkel zet voor een een beetje effect te krijgen in de crikel.
Voor het knippen pak je de selection tool (Y). Selecteer de helft van de cirkel en duw op delete. Doe dit nog een keer tot je een kwart over hebt van de cirkel.

De kwart van de cirkel wat nu over is gebleven plaats je in de crikel. Dit doe je ook met de Selection tool (V). Selecteer hier de kwart van de cirkel mee en sleep deze naar de rode cirkel. Plaats deze zoals in de onderstaande afbeelding.
Selecteer nu de hele afbeelding

Klik nu op F8 en maak van de afbeelding een movieclop

Ga nu met je muis naar frame 20 en klik hier met de rechtermuis knop op, en selecteer insert keyframe.

Selecteer nu afbeelding met de Selection tool (V). Klik nu in het onderstaande menu op filters en klik op het plus icoontje. Zie onderstaande afbeelding

Selecteer de glow effect in het menu. En geef deze de volgende instellingen:
Blur X en Blur Y: 31
Strength: 230
Quality: Low
Color: Red (#FF0000)
Laat de konckout en inner glow option staan zoals ze staan

Wanneer je dit gedaan hebt ga je een motion twee aan brengen. Doe dit door met je rechtermuis knop midden op de tijd balk te klikken en de tween motion te selecteren.

Nu is hij bijna klaar, maar hij is nu nog veel te hakkelig. Dus dit gaan we nog even verfijnen. klik met je rechtermuis knop op e eerste frame en duw op Copy frames.

Ga nu naar frame 40 en klik hier met je rechter muisknop op. En duw op Paste frames.

Maak nu ook bij dit gedeelte een tween motion zoals je dit hierboven hebt gedaan. Zie onderstaande afbeelding.

Nu is hij klaar, duw op CTRL+ENTER om het te bekijken.

woensdag 17 december 2008

Tutorial Flash Kerst Kaart

aDe kerst staat weer voor de deur, en wat is niets leuker dan je vrienden en familie je eigen persoonlijke kerst wens te sturen. Dit kan nu met deze leuke tutorial voor flash. Ik zal dit in stappen uitleggen zodat het makkelijk te maken is. Klik op de afbeeldingen om deze groter te bekijken.

Stap 1
Zorg dat je een afbeelding hebt met kerstballen. Je kunt hiervoor natuurlijk ook de onderstaande afbeelding gebruiken.
Stap 2
Open nu een nieuw document in flash. Ga nu naar Choose Modify > Document (CTRL+J). Vul bij dimension 400px x 300px in. En zet bij Frame Rate 30. En druk op ok.

Stap 3
Ga nu naar File > Import > Import to stage (CTRL+R) en importeer de afbeelding met kerstballen in het flash bestand.

Stap 4
Selecteer de afbeelding en duw op de F8 toets. Maak nu van de afbeelding een movie clip en geef deze de volgende naam: XmasBalls_mc

Stap 5
Zorg de movie clip nog steeds is geselecteerd. Ga nu naar de Align Panel (CTRL+K) en zorg dat het op de volgende instellingen staan:

Stap 6
Geef nu layer 1 de volgende naam: Xmas Balls. Doe dit door op de naam dubbel te klikken en duw op enter om het te veranderen.

Stap 7
Klik nu op frame 15, 150 rn 165 en duw de toets F6 in.

Stap 8
Ga nu terug naar de eerste frame, en selecteer de selection tool in (V) en klik een keer op de afbeelding (de movieclip), om deze te selecteren. Ga nu naar de Propeties Panel (CTRL+F3), Selecteer nu de Filter tab. selecteer het blur gedeelte en duw op het plus icoontje.

Stap 9
Pak nu de Free Transform Tool (Q) en selecteer de afbeelding. Duw nu de SHIFT toets ingedrukt en sleep de muis naar boven

Maak de afbeelding nu wat kleiner

stap 10
Selecteer weer de selection tool (V) en klik weer op de afbeelding om deze te selecteren. Ga nu naar de Properties Panel (CTRL+F3). Aan de rechterkant zie
e de Color Menu. Geef deze de onderstaande instellingen en duw op ok.

Herhaal dit ook bij frame 165!

Stap 11
Klik nu ergens op het grijze gebied met de rechtermuisknop, doe dit ergens tussen frame 1 en 150 en 165 op de tijdlijn en kies Create Motion tween.

Step 12
Nu gaa we een gillende ster in de afbeelding aanbrengen. Maak hier voor een nieuwe layer aan en zorg dat deze boven de Xmas Balls layer staat.

stap 13
Selecteer nu de shine effect layer. Klik op frame 15 en duw op F6. Pak nu de Oval Tool (O). Maak hiermee een cirkel van ongeveer 75 x 75 px. Wanneer de de cirkel geselecteerd is open je de Color Mixer Panel. Window > Color Mixer kies voor de volgende opties:Stap 14
Pak nu de Line Tool (N) en teken een vorm net als deze onder in de afbeelding.


Stap 15
Selecteer de vorm en ga weer na de Color Mixer Panel (SHIFT+F9). Geef deze dan de volgende instellingen

Dit ziet er nu als volgt uit:

Stap 16
Plaats nu de vorm in het midden van de cirkel.

Stap 17
Selecteer nu de shine layer. Wanneer je dit hebt gedaan klik je op F8 en maak van er weer een movie clip van.

Stap 18
Klik nu dubbel op de movie klik met de Selection Tool (V). You should now be inside the Movie Clip

Stap 19
Selecteer weer de afbeelding ga naar F8 en maak alweer een movie clip van het symbool.

Stap 20
klik op fram 5 en 20 en du op F6. Ga nu weer naar frame 20 en pak de selection tool (V) en klik op e movieclip om deze te selecteren. Ga nu naar Properties Panel (CTRL+F3). In het rechter menu zie je het color menu. zet deze op alpha en zet hem op 0%.

Stap 21
Ga nu terug naar fram 5. selecteer weer de shine vorm met de Selection Tool. En ga alweer naar de Properties Panel (CTRL+F3). Voeg de volgende gegevens in bij de color menu.

Stap 22
Pak de Selection tool (V) en klik weer op frame 5 en ga weer naar properties panel. Vul de volgende instellingen in:
Stap 23
Ga nu naar de eerste frame pak nu de Free Transform Tool (Q). Selecteer nu de afbeelding en hou de SHIFT knop ingeduwd en sleep de muis naar onder

Stap 24
Klik ergens in het grijse gebied tussen fram 1 en 5 en frame 5 en 20 op de tijd lijn en kies Create Motion Tween van het menu dat verschijnt.

Stap 25
Ga nu weer terug naar de Scene. Maak nu weer een nieuwe layer aan om hier de tekst in te maken, noem deze layer text.

Stap 26
Klik op frame 15 en klik op F6. Wanneer je dit gedaan hebt pak je de Text Tool (A) en ga naar Properties panel en kies voor de volgende opties:

Stap 27
Type nu de telst Merry Christmas and a happy new year boven de kerst ballen.

Stap 28
Zorg dat de tekst geselecteerd is en duw F8 in en maak van de tekst een movie clip.

Stap 29
Klik nu op frame 25, 140 en 150 en klik op F6

Stap 30
Ga nu terug naar frame 15 en selecteer de Selection Tool klik nu op de afbeelding. Ga nu naar properties panel en geef het de volgende instellingen:

Stap 31
Klik nu met de rechter muisknop ergens op het grijzen gebiedtussen frame 15 en 25 en frame 140 en 150 op de tijdlijn. Kies nu voor Create Motion Tween.

Nu is je bewegende kerst kaart klaar.